Në Akademi diplomoi gjenerata e 44-të e Policisë së Kosovës