Republika e Kosovës Ministria e Punëve të Brendshme

Stafi akademik

  Prof. Ass. Dr. Bejtush Gashi


  Dr. sc. Besnik Fetahu


   Mr.Sc. Vilard Bytyqi, PhD cand.


    Mr.Sc. Anita Zenuni, Phd cand.


     Mr. Sc. Florentina Braha Shala


      Dr.sc. Nexhat Jashari


      Mr.sc. Halil Asllani, PhD (c)


       

      Qëndro i lidhur