Republika e Kosovës Ministria e Punëve të Brendshme

Stafi akademik Faqe | 1 Dr.sc. Vilard Bytyqi

  Prof. Ass. Dr. Bejtush Gashi


  Dr. sc. Besnik Fetahu


   Dr.sc. Vilard Bytyqi


    Mr.Sc. Anita Zenuni, Phd cand.


     Mr. Sc. Florentina Braha Shala


      Dr.sc. Nexhat Jashari


      Mr.sc. Halil Asllani, PhD (c)


       

      Qëndro i lidhur