Republika e Kosovës Ministria e Punëve të Brendshme

Stafi

Dr. sc.  Nexhat Jashari


Dr. sc.  Besnik Fetahu

 

Dr. sc.  Vilard Bytyqi

 

Dr. sc.  Ferid Azemi

 

Dr.sc.Halil Asllani


Mr. sc.  Anita Zenuni

 

Mr. sc.  Florentina Braha

 


Qëndro i lidhur