Republika e Kosovës Ministria e Punëve të Brendshme

STAFI

Dekani: Dr.sc. Bejtush Gashi


Dr.sc. Nexhat Jashari

 

Dr.sc. Besnik Fetahu


Dr.sc. Vilard Bytyqi


Dr.sc.Ferid Azemi


Mr.sc.Anita Zenuni


Mr.sc.Florentina Shala


Mr.sc. Halil Asllani


Qëndro i lidhur