U Akademiji održan je seminar za pregled studije fizibiliteta

25.01.2018

Vučitrn, 24 januar 2018 - U Kosovskoj Akademiji za Javnu Bezbednost  danas  je održan seminar gde su pregledani zaključci i preporuke u vezi  studije fizibiliteta za nivo master . Tokom ovog seminara gde se razgovaralo u vezi studija fizibiliteta procenjeno je da otvaranje programa master u oblasti bezbednosti  je veoma neophodna  za zemlju .
 U Sastanku su prisustvovali Generalni Direktor Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost g-din  Ismail Smakiqi, dekan Fakulteta za Javnu Bezbednost g-din  Bejtush Gashi, Stalni  Savetnik  projekta bratimljenja g-đa Ritva Vahakoski, g-din Akrem Rraci od strane Kosovske Policije, g-din Bujar Mustafa  od strane Policijskog Inspektorata Kosova , g-din Hajriz Sejdiu je od strane Agencije za Rukovođenje Vanrednim Situacijama, g-đa Shpresa Muharemi  od strane OEBS-a kao  i akademskog osoblje Fakulteta Bezbednosti u Aakademiji.

Generalni Direktor Akademije  g-din Ismail Smakiqi tokom sastanka pozdravio je prisutne i zahvalio  se svima koji su radili i rade na studiji fizibiliteta.
G-din Smakiq  je rekao da  studija fizibiliteta je ona koja pruža mogućnost postdiplomskih studija u sektoru  bezbednosti  U Kosovskoj  Akademiji za Javnu Bezbednost, potrebno i dobrodošlo.
"Mi svi zajedno radimo sa velikom posvećenosti  u izgradnji razvoju kapaciteta na svim sprovodiocima zakona i otvaranje jednog programa  master u oblasti bezbednosti  otvara put za još veći razvoj sektora bezbednosti na celom Kosovu "rekao je Smakiqi  dodajući da je Akademija  spremna da obezbedi i omogući uslove za svakog sprovodioca zakona  koji je zainteresovan da razvija svoju profesiju.
I  dekan Fakulteta za Javnu Bezbednosti g-din  Bejtushi  zahvalio se  svima oni koji su radili na  projektu fizibiliteta i  koji kroz  ankete i razgovora su izvadili  preporuke i zaključke o mogućnosti otvaranja  studijskiog  programa Master .

"Na osnovu analize  potreba i kapaciteta koje  možemo da ponudimo, mi smo razgovarali  i mislimo  da Fakultet za javnu bezbednost može da pruži  studijski program master  i koji će biti dostupan u dve oblasti studija na naprednom lideršipu i strateškom upravljanju  kao i rad policije na osnovu istraživanja koje je u stvari i projekat fizibiliteta  je izašao  sa ovim konstatacijama ", rekao je g-din Gashi  navodeći da u specijalizovanim studijama zatvorenog tipa  potrebna su i veoma velika ulaganja,"  reč je o službi obaveštajne delatnosti   i nekoliko studija koje su veoma specijalizovane. Za to imamo podršku i  od drugih Kosovskih institucija ".

Gashi je takođe procenio  da studije master u Akademiji  su moguće gde ona ispunjava  uslove u  pogledu infrastrukture, pri tom je dodao da  je  potrebna  finansijska podrška.

Dok g-din  Akrem Rraci  Direktor  Specijalizovanih i Usavršavanje obuka  u Policiji Kosova  visoko je ocenio  angažovanje  i viziju  Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost  kroz strateške dokumente   koje ima  gde je rekao  da  ona ima za cilj  obrazovanje i obučavanje svih agencija za javnu bezbednost.

"Otvaranje master programa u oblasti bezbednosti je važno  i za Policiju Kosova ," rekao je Rraci  zahvaljujući se  OEBS-u , stručnjacima projekta bratimljenja i svih onih koji su kroz razna dokumenta su sproveli studiju  fizibiliteta. 


Dok  g-din Marek Link  stručnjak  projekta bratimljenja je predstavio izveštaj o pregledu studije  fizibiliteta , rekavši da je potreban jedan studijski program  master  u oblasti bezbednosti

"Cilj studije fizibiliteta  trenutno je  da se utvrdi da li postoji interesovanje, podrška, veštine i pristup kako bi se osigurao postdiplomski master program u oblasti javne bezbednosti i sektoru bezbednosti. Svrha studije fizibiliteta  trenutno je princip i treba uzeti ideju ili veliko interesovanje gde  svet u svom okruženju treba da ih proda i da savlada nivo i ako taj element prikazuje pozitivan trend  koji  trenutno je ključni zaključak iz studije prošle godine koji daje merenje mera koji nije baš detaljan, ali se zasniva na intervjuima i analizama svih vas ", rekao je Link.
Tokom ovog sastanka, procenjen je program  master koji osim što će biti važan za agencije  tako i za buduće kapacitete  Fakulteta za javnu bezbednost.