Republika Kosovo Ministarstvo Unutrašnjih Poslova

Dva studenta sa Univerziteta

22.02.2023

Vučitrn, 22 februar 2023 – Dva studenta sa Univerziteta Primenjenih Nauka "LAUREA" u Finskoj započeli su studije na Fakultetu za Javnu Bezbednost (FJB), koji je deo Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost ( KAJB).


U okviru saradnje Akademije i Erazmus+ programa Evropske unije, dvoje studenata Jessika Kokko i Oskar Leskinen, koji studiraju na Bachelor nivou za Red, Bezbednost i Menadžiranje Rizika, ostaće na Akademiji tokom celog semestra, odnosno do 12. maja ove godine.Ovo je prvi put da  u Akademiji borave  strani studenti za studije  u cilju  pridobijanja ECTS  kredita koje će biti prebacčene u njihovom fakultet u Finskoj.


Tokom sastanka sa profesorima Fakulteta Javne Bezbednosti Vilard Bytyqi i Ferid Azemi, studenti iz Finske su upoznati sa uslovima i pravilima studiranja na FJB U  Akademiji. Studenti su takođe dobili informacije o predmetima koje će pohađati tokom ovog semestra, kao io studijskim posetama koje će obavljati institucijama javne bezbednosti i međunarodnim partnerima KAJB.Dok su studenti Koko i Leskinen izrazili zadovoljstvo zbog pružene prilike da jedan semestar studiraju na Fakultetu javne bezbednosti Akademije.


Inače, njihovo studiranje na Akademiji je omogućeno kroz Erazmus+ EU programa, kroz koji KAJB ima potpisan međuinstitucionalni ugovor sa Univerzitetom primenjenih nauka "LAUREA".Na sastanku sa finskim studentima učestvovali su i rukovodioc Kancelarije za spoljne poslove g-din Avni Istrefi i  rukovodioc Divizije za Informacione Tehnologije  g-din Sami Zeka.

 

Budi u vezi