Republika Kosovo Ministarstvo Unutrašnjih Poslova

O NAMA

 

Fakultet javne bezbednosti 


Decembra  2011 godine usvajanjem zakona KAJB,Evropska Zajednica odobrila finansiranje projekta pobratimljenja sa naslovom’Pobolshavanje obrazovanja u sektorima bezbednosti i javnog reda’primenjen u priodu2012-2014od strane Finske i Estonie.
Kroz ovaj projekat pobratimljenja stvoreni uslovi za osnivanje institucije visokog obrazovanjau u oblasti javne bezbednosti za sve one koji sprovode zakon ,u skladu sa procesom bolonje ,konkretno sa evropskim standardima,nesto sto ranije nije bilo ne samo u akademij,nego ni na Kosovo i u regionu.. 


Uspeh je bio veličanstven i istorijskih preko zajedničkog doprinosa više od sto 170 službenika raznih domaćih i međunarodnih  institucija. Uža saradnja svih obuhvaćenih aktera uključenih u projektu, Akademskog osoblja, visokih službenika Vlade Kosova, stručnjaka Institucija Javne Bezbednosti kao i više od 26 Stručnjaka sa Finske i Estonije, podržani od strane partnerske domaće i međunarodnih institucija ćime je stvorena mogućnost za otvaranje Fakulteta Javne Bezbednosti.
U toku  perioda  2012 – 2014, u sklopu projekta bratimljenja u Akademiji su realizovani  broj važnih procesa: 


Kompletirana je zakonski okvir; sačinjen je izveštaj samoocenjivanja, dizajnira se  plan i program za  Bachelor u javnoj bezbednosti, dizajnira se struktura programa četirigodišnje studiranje (240 ECTS), nivo Bachelor(BA), sačinjava se  “Priručnik kvaliteta” i Sistem Obezbeđivanja  Kvaliteta, sačinjava se  “ Razvojna Strategija  Akademije i  Plan Postupanja’’, za godine 2014 – 2018, regrutira se stalno osoblje akademije u (mart 2014),donosi se odluka o akreditiranju četvorogodišnjeg programa studiranja  (240 ECTS) za Akademiju u oblasti polja javne bezbednosti od Državnog Saveta Kvaliteta i saopšten od Kosovske Agencije Akreditiranja. 


Realizacija svih ovih procesa, omogučile su da se u Akademiji osnuje visoko obrazovanje u oblasti javne bezbednosti. U prvoj akademskoj godini 2014/2015 koji je počeo 15 oktobra  2014, primljeni su  69 studenata iz institucija Javne Bezbednosti odnosno iz: Policije  Kosova, Korektivne Službe Kosova, Probaciona Služba Kosova, Agencia za Upravljanje Hitnih slučajeva, Carina Kosova i Policijski  Inspektoriat Kosova.


Budi u vezi