Republika Kosovo Ministarstvo Unutrašnjih Poslova

Profil istraživanja i razvoja

Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost ima zakonski mandat da sporovodi istraživanje i razvoj, (I & R) u oblasti javne bezbednosti. Projekti I & R u KAJB proizvode informacije za strateške i operativne potrbe, kao i za edukativne svrhe.

 

KAJB pruža informacije i usluge istraživanja i razvoja posebno za javne ustanove Javnu Bezbednost na Kosovu: Kosovska Policija, Kosovska Popravna Služba, Probaciona Služba Kosova, Carinska Služba Kosova, Agencija Upravljanje Vanrednim Situacijama i Kosovski Policijski Inspektorat. Svrha projekta straživanja i razvoja je da se NP poboljša kvalitet usluga, blagostanje i saradnja.

 

Istraživaćki i razvojni rad sistemski proizvodi nove informacije koje se koriste u razlićite svrhe. Projekti I&R u KAJB uglavnom se zasnivaju na empirijskoj taćki gledišta i saradnji izmedju osoblja projekta i praktićara. Teme projekta su fokusirane na organizaciona pitanja, kao i na trenutne pojave u javnoj bezbednosti.

 

Istraživaćki i Razvojni Projekti

Budi u vezi