Republika e Kosovës Ministria e Punëve të Brendshme

Ndryshimet në sjelljen e të burgosurve

Qëllimi i këtij studimi është të kuptojmë kushtet e burgjeve në lidhje me ndryshimet e sjelljes së të burgosurve. Sa ndikon mjedisi i burgjeve në sjelljet e të burgosurve? Nëse mjedisi i burgjeve ndikon në sjelljen e të burgosurve në dritë negative, rekomandimet mund t'i jepen qendrave korrektuese dhe departamenteve tjera përkatëse. Nëse ndikimi është pozitiv, atëherë përcjellja e modelit të tillë të burgut për të përmirësuar shkallën e recidivizmit dhe për të reduktuar recidivizmin, mund t'u jepet burgjeve të tjera. Hulumtimi bazohet në të dhënat e marra nga intervistat gjysmë të strukturuara nga të burgosurit.Fjalët kyçe: Mjedisi i burgjeve, recidivizmi, ndikimi, kushtet.

Partnerët: Agjencia e Sanksioneve Penale, Akademia e Kosovës për Siguri Publike.

Financimi: AKSP, Agjencia e Sanksioneve Penale dhe Erasmus +

Personi kontaktues: Ferid Azemi

Qëndro i lidhur