Republika Kosovo Ministarstvo Unutrašnjih Poslova

Profesori iz FJB-a učestvovali su na V-oj međunarodnoj naučnoj konferenciji održanoj u Tirani

11.02.2020 Vučitrn, 11 februar, 2020 – Predstavnici Fakulteta za Javnu Bezbednost koji je u okviru Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost su učestvovali u V-oj međunarodnoj konferenciji “Kriminal sredine, bezbednost sredine i nacionalna bezbednost” održana u Akademiji za Sigurnost Albanije u Tirani. U ovoj konferenciji koja je organizovana od strane Akademije za Sigurnost Albanije u saradnji sa Kosovskom Akademijom za Javnu Bezbednost, Rimskim Universztetom “Tor Vergata”, Univerzitetom “Aleksandër Moisiu” Drač, odeljenjem za političku nauku iz Fakulteta Socijalne Nauke UT-a, Pravnim Fakultetom iz Univerziteta “Luarasi”, Tirana podržane od strane OEBS-a u Albaniji kao i od Opštine Tirane gde su učestvovali akademici, istraživači, profesionalci, studenti sprovodioci zakona. Cilj konferencije je bio tretman na naučni način uz stepen važnosti krivično-pravne zaštite sredine; shvatanje krivičnih dela protiv sredine i tretman putem njihovih opštih figura; vrste krivičnih dela protiv sredine; tretman o shvatanju i osobenosti istrage krivičnih dela protiv sredine, itd. Inače, glavni cilj je bio poboljšanje bezbednosti sredine preko akademskog policijskog doprinosa deleći najbolje prakse o sredini i naučene lekcije stvarajući obostranu i mnogostruku saradnju i identifikujući aktere i odgovorne, pravne nedostatke i buduće preporuke; o dostignućima postojećih praksi i daljnje preporuke o nastavnim planovima, programa obuke iz oblasti bezbednosti sredine kod sprovodioca zakona. Ovoj naučnoj konferenciji doprinos su dali i profesori iz Fakulteta za Javnu Bezbednost. Dekan Fakulteta za Javnu Bezbednost, Prof. Asoc. Dr Bejtush Gashi je prezentirao naučni rad: “Harmonizacija Krivičnog Zakona Kosova sa Krivičnom Konvencijom protiv Korupcije, potreba za garantiranje nacionalne bezbednosti i borba protiv kriminala sredine”, a predavač Prof. Ass. Dr. Vilard Bytyqi prezentirao je naučni rad: “Uticaj Direktive 2008/99/EC o zaštiti sredine putem krivičnog zakona u krivično pravnom okviru Republike Kosova”. Dekan Gashi, takođe je predvodio IV-tu sesiju uz naslov: “Shvatanje, osobenosti, specifikacije i metode istrage krivičnih dela protiv sredine”. Učešće je bilo otvoreno/slobodno za akademsko osoblje, studente iz Akademje Sigurnosti, eksperte i istraživače, akademike, istražioce i eksperata o pitanjima istrage i bezbednosti, predstavnike međunarodnih organizma, itd. Radovi konferencije su bili obavljeni/podeljeni u četiri sesije i na kraju odgovarajućih objava su donešeni zaključci konferencije iz svih obavljenih sesija, prisutnima su takođe podeljeni sertifikati o učešću.

Budi u vezi