Republika Kosovo Ministarstvo Unutrašnjih Poslova

Anderson je održao predavanje studentima Fakulteta javne bezbednosti

28.02.2020 Vučitrn, 28 februar 2020 – “Veštine komunikacije sa osobama koji su u krizi - tehnike uklanjanja eskalacije i „Najbolje prakse za službenike u sporovima u zajednici“ bile su teme koje su danas Edvard Anderson, direktor Odeljenja za javni red i bezbednost OEBS-a, održao predavanje studentima Fakulteta javne bezbednosti koji je u okviru Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost. Predavanju su prisustvovali studenti i akademsko osoblje Fakulteta Javne Bezbednosti i službenici KAJB. Prvobitno direktor odeljenja za javni red i bezbednost pri OSBE, Edvard Anderson imao je privilegiju da održi današnje predavanje na FJB-ti. Predavanje je bilo veoma plodno u širenju znanja kod studenata, o ulozi policajaca u komunikaciji s ljudima u krizi, tehnikama deeskalacije i pronalaženju najboljih praksi službenika u nesporazumima sa zajednicom. Tokom ovog predavanja, studenti su doprineli postavljanjem pitanja o temama koje je predavao direktor Odeljenja za javni red i bezbednost pri OEBS-u Anderson. Inače, današnje predavanje bilo je odlična prilika za studente da nauče od direktora Andersona o njegovom iskustvu i da razgovaraju o problemima i izazovima pravosudnog sistema na Kosovu. Neki ciljevi o kojima je bilo reči u ovom predavanju bili su; definisati deeskalaciju, identifikaciju i tehnike koje poboljšavaju sposobnost službenika, poboljšati i obučiti službenika za eskalaciju situacija, pregledati resurse potencijalno dostupne onima kojima je potrebna pomoć za emocionalno ili mentalno zdravlje itd. Dekan Fakulteta Javne Bezbednosti Bejtuš Gaši zahvaljuje direktoru Odeljenja za Javni Red i Bezbednost u Misiji OEBS-a na Kosovu Edvardu Andersonu na održanom predavanju i spremnosti da učestvuje u diskusijama sa studentima

Budi u vezi