Republika Kosovo Ministarstvo Unutrašnjih Poslova

Na akademiji je održana prezentacija programa “Horizont Evropa”

22.03.2022Vučtrn, 21 mars 2022 – U Kosovskoj Akademiji za Javnu Bezbednost (KAJB) danas je održan informativni dan o programu “Horizont Evropa” i Asocijaciji za Evropsku Saradnju u Nauci i Tehnologiji (COST). Ova informacija je izneta tokom današnje posete predstavnika Ministrastva Obrazovanja, Nauke, Tehnologije i Inovacija (MONT) Qamile Sinanaj koji je Nacionalni Koordinator za Kosovo za program “Horizont Evrope” kao i Shpresa Mehmeti, kontakt tačka za Kosovo za pravna i finansijska pitanja za program Horizont Evropa gde su se sastali sa Dekanom Fakulteta za Javnu Bezbednost Bejtush Gashi i osobljem Akademije. Delegacija MONT-a je obavestila odgovorne zvaničnike Akademije, odnosno Fakulteta Javne Bezbednosti (FJB) o mogućnostima koje nude ova dva mehanizma “Horizont Evropa” i “COST”, u oblasti naučnog istraživanja i inovacija. Tokom prezentacije navedena Delegacija je dala i konkretne primere procesa prijave u oba ova programa. Dekan Fakulteta Javne Bezbednosti (FJB) Bejtush Gashi tokom sastanka izrazio zadovoljstvo organizacijom ovakvog događaja za sve one koji su zainteresovani da saznaju više o mogućnostima koje nudi program “Horizont Evropa”. Dekan Gashi je upoznao predstavnike MONT-a sa konceptom visokog obrazovanja u oblasti Javne Bezbednosti koju nudi Akademija. Dekan Gashi je dalje izrazio potrebu za konkretnim mogućnostima za realizaciju projekata kroz saradnju sa partnerima KAJB-a iz regiona Zapadnog Balkana, Evrope i Sjedinjenih Američkih Država. U međuvremenu, načelnik Instituta za Istraživanje i Razvoj Fakulteta Javne Bezbednosti KAJB-a Ferid Azemi upoznao je prisutne sa aktivnostima Instituta od njegovog osnivanja do danas, navodeći naučne konferencije koje Akademija organizuje u saradnji sa međunarodnim partnerima. Azemi je govorio i o projektima koje Akademija očekuje u budućnosti u saradnji sa međunarodnim partnerima. Između ostalog, učesnici su tokom sastanka imali priliku da se informišu o značaju udruživanja Kosova u program “Horizont Europa” i mogućnostima saradnje u naučno-istraživakom radu. Qamile Sinanaj, Nacionalni Koordinator za program “Horizont Europa”, fokusirala se u politike ovih programa “Horizont Europa” i Asocijacije za Evropsku Saradnju u Nauci i Tehnologiji (COST). Ističući da je Kosovo već punopravni član ovog programa, Sinanaj je rekla da se od ovog početka programa “Horizont Europa” Kosovo nalazi na listi pridruženih zemalja i da mu je dozvoljeno da učestvuje u projektima. “Asociacioni status nudi više mogućnosti da se iskoristi program”, rekla je Sinanaj. Što se tiče pravnog aspekta u okviru programa “Horizont Europa” pojašnjenje je da Shpresa Mehmeti koji je nekada bio nacionalna kontakt osoba za Kosovo po pravnim i finansijskim pitanjima za navedeni program. Inače učesnici su tokom ovog informativnog sastanka davali komentare o mogućnosti učešća u projektima u programu “Horizont Europa”. Oni su ocenili da bi tako nešto bilo na dobro Akademskog osoblja i celog Fakulteta Javne Bezbednosti.

Budi u vezi