Akademia e Kosovës për Siguri Publike nënshkroi protokoll marrëveshjen më Akademinë Diplomatike të Kosovës

02.03.2023


Vushtrri, 01 mars 2023 – Akademia e Kosovës për Siguri Publike (AKSP) nënshkroi  protokoll marrëveshjen me Akademinë Diplomatike të Kosovës të Ministrisë së Punëve të Jashtme. Kjo marrëveshje u nënshkrua mes zëvendësuesit të Drejtorit të Përgjithshëm të Akademisë Kastriot Jashari dhe zëvendësuesit të Drejtorit të Përgjithshëm të Akademisë Diplomatike ambasadorit  Beqir Ismaili. 

 

Qëllimi i marrëveshjes në fjalë është bashkëpunimi afatgjatë dhe i qëndrueshëm ndërmjet dy institucioneve. 

 

Po ashtu në këtë marrëveshje parashihet edhe përkrahja e objektivave strategjike në fushën e trajnimeve, avancimin e vazhdueshëm të tyre dhe programeve relevante. 

 

Gjithashtu qëllimi i protokoll marrëveshjeje është ofrimi i programeve të caktuara të ngritjes së kapaciteteve njerëzore, duke ofruar kështu trajnimeve në fushat e sigurisë publike për zyrtarë nga shtete të huaja. 

 

Akademia e Kosovës për Siguri Publike e cila mision ka ofrimin e trajnimeve për gjithë zyrtaret e sigurisë publike në vend, ofron edhe  trajnime në fushën e sigurisë publike për zyrtarë të shteteve të huaja.

 

Të dyja palët, drejtori Jashari dhe  drejtori Ismaili gjatë nënshkrimit të protokoll marrëveshje  u  dakorduan se mbajtja e trajnimeve të  fillojë shumë shpejt.

 

Ndryshe, Akademia e Kosovës për Siguri Publike ka bashkëpunim të ngushtë me Akademinë Diplomatike të Kosovës  së Ministrisë së Punëve të Jashtme që nga  data 27 gusht 2021.