Republika Kosovo Ministarstvo Unutrašnjih Poslova

Sastanak u vezi stvaranje mreže NREN i učlanjenje u pan-evropskoj mreži GEANT

08.10.2019

Vučitrn 08 oktobar 2019 –  Danas u Kosovskoj Akademiji za Javnu Bezbednost, dekan Fakulteta za Javnu Bezbednost Bejtush Gashi u društvu sa Besnik Fetahu profesorom u FJB koji je ujedno i v.d Instituta za Istraživanje i Razvoj  i Sami Zeka direktor TI-a u KAJB–u primili su predstavnike projekta KODE predvođen od strane Atif Basani Koordinatora za Digitalni Rad i Osnaživanje i Besnik Berisha konsulent Svetske Banke za Projekat KODE.

Ovom prilikom delegacija je informisana o razvoju na Fakultetu za Javnu Bezbednost i raspravljano je o načinu uspostavljanje saradnje.
Tokom susreta govorilo se o razvoju isplaniranih aktivnosti u vezi stvaranja mreže NREN (National Research and Education Network) Kosova čiji deo su i institucije visokog obrazovanja Kosova uključivši i Fakultet za Javnu Bezbednost.

Takođe je ocenjeno da je od velike važnosti za Fakultet postati član NREN-a gde će imati pristup jedinstvenoj naučnoj i istraživačkoj bazi, koristi akademskog osoblja a posebno studenata  Fakulteta za Javnu Bezbednost o upotrebi informacija i naučnih podataka i mogućnosti za razvijanje istraživačkih projekata u okviru mreže NREN-a.
Tokom susreta izražena je zajednička spremnost za sledeći susret i aktivno učešće akademskog osoblja i studenata pri aktivnostima projekta KODE koji će se ubuduće realizovati.
 

Budi u vezi