Republika e Kosovës Ministria e Punëve të Brendshme

Caktimi i sallave për aplikuesit për student në Fakultetin e Sigurisë Publike.

15.08.2018

Caktimi i sallave për aplikuesit për student në Fakultetin e Sigurisë Publike:

 

Policor - Salla e madhe

Doganor - Salla e vogël

Menaxhimi Emergjent - Salla e vogël

Shërbimi Korrektues - Salla e vogël

Qëndro i lidhur