Republika e Kosovës Ministria e Punëve të Brendshme

Njoftim për studentet e pranuar në Fakultetin e Sigurisë Publike

01.10.2014

Vushtrri, 01 tetor  20014  -  Në Fakultetin e Sigurisë Publike i cili është në kuadër të Akademisë së Kosovës për Siguri Publike që nga data 15 tetor të këtij viti do të fillojë studimet 69 pjesëtarë të sigurisë publike në vend.

Të gjithë studentët  të cilët janë pranuar në Fakultetin e Sigurisë janë të obliguar që të regjistrohen. Regjistrimi fillon nga data 02.10.2014 deri më datën 08.10.2014 çdo ditë pune nga ora 09:00 deri në ora 15:00 

Studentë të cilët nuk paraqiten për regjistrim brenda afateve të lartëcekura, konsiderohet se kanë hequr dorë nga studimet.

Studentët e pranuar me rastin e regjistrimit duhet të paraqesin, fletëregjistrimi i cili mund të merret në zyrën për Shërbime Studentore, si dhe mund ta shkarkoni  në web-faqe të Akademisë. Dy fotografi (formati 4x6), të cilat duhet të jenë sipas normave dhe rregullave për dokumente personale.

Listën e kandidatëve dhe fletëregjistrimin e gjeni të bashkangjitur më poshtë

Kliko këtu: LISTA E STUDENTËVE PËR REGJISTRIM PËR VITIN E PARË AKADEMIK 2014/15  

Fleteregjistrimihttp://aksp-ks.net/repository/docs/20141002084251_Fleteregjistrimii.pdf

Qëndro i lidhur