Republika e Kosovës Ministria e Punëve të Brendshme

Vazhdohet konkursi deri me datën 22 korrik

14.07.2015

Vushtrri, 14  korrik 2015 – Konkursi për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore bachelor në vitin akademikë 2015/2016  i hapur me datën 01.07.2015 korrik do të vazhdojë deri më datën 22  të këtij muaj në ora 16:00. 

Ndërsa provimi pranues mbahet më datën 27.07.2015 duke filluar nga ora 10:00, kurse rezultatet publikohen me datën 31.07.2014.  

Kandidatët të cilët nuk  janë të kënaqur me rezultatet mund të paraqesin ankesë pran Komisionit për Ankesa në Akademi nga data 03.08.2015 deri me datën 05.08.2015 ora 16:00

Të drejtë aplikimi kanë vetëm zyrtarët e institucioneve të sigurisë publike si; Policia e Kosovës (PK), Dogana e Kosovës (DK), Shërbimi Korrektues i Kosoves (SHKK), Agjencioni i Menaxhimit të Emergjencave (AME), Inspektorati Policor i Kosovës (IPK) si dhe Shërbimi Sprovues i Kosovës (SHSK).


 Për më shumë informata klikoni këtu: 

 

Konkursi:  http://www.aksp-ks.net/KONKURS.pdf 


Aplikacioni :  http://www.aksp-ks.net/Aplikacion.pdf


Manuali për provim pranues:  http://www.aksp-ks.net/Manuali_per_provim.pdf 

 

 

 

Qëndro i lidhur