Republika e Kosovës Ministria e Punëve të Brendshme

U hap konkursi për pranimin e studentëve në Fakultetin e Sigurisë Publike për vitin akademik 2015/2016

01.07.2015

Vushtrri, 1 korrik  2015 – Në Akademinë  e Kosovës për Siguri Publike, u hap konkursi për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore bachelor, në Fakultetin e Sigurisë Publike, për vitin akademikë 2015/2016. Të drejtë aplikimi kanë vetëm zyrtarët e institucioneve të sigurisë publike si; Policia e Kosovës, Dogana e Kosovës , Agjencioni i Menaxhimit të Emergjencave, Inspektorati Policor si dhe Shërbimi Sprovues.
 

 

 

Për më shumë informata klikoni këtu: 

 

Konkursi:  http://www.aksp-ks.net/KONKURS_Shqip.pdf 


Aplikacioni :  http://www.aksp-ks.net/Aplikacion.pdf


Manuali për provim pranues:  http://www.aksp-ks.net/Manuali_per_Provim.pdf

 

Qëndro i lidhur