Republika e Kosovës Ministria e Punëve të Brendshme

Njoftim për paraqitjen e provimeve

26.01.2015

 

Njoftohen të gjithë studentët  e Fakultetit të Sigurisë Publike se duke filluar nga dt. 26.01.2015 deri më 02.02. 2015, mund të bëjnë paraqitjen e provimeve për afatin e janarit.
Studentët obligohen të bëjnë paraqitjen e provimeve edhe për lëndët që kanë kaluar me kolokuiume  në mënyrë që notat të bartet në procesverbalet e afatit të janarit 2015 si dhe të vendosen në SIS.

Afati i fundit për paraqitjen e provimeve është dt. 02 shkurt 2015. Studentët të cilët nuk paraqesin provimet nuk mund të hyjë në provime.

Provimet nga studentët duhet të paraqiten në sistemin SIS, mirëpo Zyra për Shërbime Studentore do t’iu ofroj shërbime shtesë nëse ju keni nevojë rreth paraqitjes së provimeve si dhe mundeni të na kontaktoni në tel +381 (0) 28 590 070 +381 (0) 28 590 070 , ext. 323 dhe 326.

Të bashkëngjitur me këtë e-mail ju lutem gjeni orarin e provimeve për afatin e janarit 2015.


Shkarko orarin e provimeve për afatin e janarit 2015

Qëndro i lidhur