Upravni Odbor Projekta Pobratimljenja održao naredni sastanak

12.12.2018

Vushtrri,  12 decembar  2018  –  Na Kosovskoj Akademiji za Javnu Bezbednost (KAJB), danas je Upravni odbor projekta pobratimljenja održao sledeći sastanak na kome su dali ocjenu realizacije projekta u posljednja tri mjeseca. Stručnjaci su ocijenili da se projekat koji ima za cilj da dalje podrži obrazovanje u oblasti javne sigurnosti koji se sprovodi u celinu.

 
Na sastanku su prisustvovali generalni direktor Akademije Ismail Smakiqi, Rafael Nievergelt, predstavnik Kancelarije Evropske unije na Kosovu, šef  projekta pobratimljenja Krista Haak,  Ritva Vahakoski iz Kosova, shpresa Muharremi iz OEBS-a i predstavnici svih agencija javne sigurnosti. Generalni direktor Akademije Ismail Smakiki, zahvaljujući svim saradnicima za njihov doprinos realizaciji projekta pobratimljenja, bio je zadovoljan što je projekat do sada uspešno implementiran.

On je rekao da je u Akademiji postignut napredak u kojem su realizovani  veliki projekti koji su od interesa za sprovodioce zakon.

Govoreći o napretku projekta, od početka do danas direktor Smakiqi je naglasio da  Akademija uradila i radiće na poboljšavanje obrazovanja u oblasti sigurnosti. U ovom slučaju, Smakiq se zahvalio svim službenicima agencija za javnu bezbednost na neprekidnu  saradnju koju su do sada uradili u realizaciji  projekta pobratimljenja.

“Sve što je u dobit Akademije i sprovodioce  zakona mi podržavamo, Akademija je obeležila niz uspeha, što sve čini da Akademija namerava u bliskoj budućnosti biti ključni faktor sigurnosti, koja ima ključnu ulogu u obrazovanju u oblasti javne sigurnosti ", rekao je Smakiqi.

   Dalje, Smakqii je visoko cenio realizaciju druge komponente koja se odnosi na doprinos daljem uspostavljanju i daljem napretku programa bachler studija u Akademiji i ocenio doprinos za potpunu funkcionalnost Instituta za istraživanje i razvoj na Akademiji u korist svih javni agencije za bezbednost

  

Dok je Krista Haak, lider  projekta pobratimljenja, ocenila da je projekat napravio određeni napredak. Ona je  rekla da zahvaljujući se bliskoj saradnji sa Akademijom, kao i predstavnicima agencija došlo do toga da projekat ide u pravcu uspešne realizacije.

“Tokom ove tri godine zabeleženi su dobri rezultati, kurs za e-učenje je veoma važan, ovo je dobra prilika za Akademiju ", rekao je Haak.

Čak i Rafael Nievergelt, predstavnik Kancelarije Evropske nije na Kosovu, zahvalio se svima onima koji su doprineli realizaciji projekta. Po završetku projekta pobratimljenja, Nievergelt je naglasila da su agencije i akademija postigle puno toga. “Hvala vam na postignutim rezultatima tokom ovog vremena ", rekao je Nievergelt, rekavši da se neki projekti i dobre stvari završavaju, dok će početi dobri projekti i dobre stvari.

Špresa Muharremi, savetnica OEBS-a u Akademiji, rekla je da je OEBS sretan što je dio  postignutih uspeha na Akademiji od svog osnivanja. Muharram visoko ceni rad koji je do sada uradjen na Akademiji, u saradnji sa strateškim partnerima kao što su Evropska unija i ICITAP.

Sada kada je  projekat pobratimljenja  na kraju projekat pozitivno su ocenili   i predstavnici Agencije za javnu sigurnost.

 Prezentaciju tromesečnog izvještaja o  projektu pobratimljenja je izradio Ritva Vahakoski, stalni savetnik za pobratimljenje.

 Na kraju su izdati sertifikati za mentorske trenere i koordinatore mentora za stručno osposobljavanje agencija za javnu sigurnost.