U Akademiji počela je druga međunarodna naučna konferencija

07.11.2018

Vučitrn, 07. novembar 2018-U Akademiji Kosova za Javnu Bezbednost  (AKJB) počela je druga međunarodna naučna konferencija o  “Institucijama obrazovanja javne sigurnosti, ključni faktor u jačanju reda i sigurnosti, koja je organizovana u saradnji sa projektom bratimljenja  koji je imao za cilj da raspravlja o jačanju obrazovanja u oblasti bezbednosti.

Ministar unutrašnjih poslova Ekrem Mustafa je u svom govoru rekao da je Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost samim  postojanju je pokazatelj da  red i  bezbednost u državi, počinje od jakog obrazovnog temelja, gde veliki broj službenika institucija Bezbednosti pokazuje o velikom radu koja je urađena i nastavlja radom  ovoj obrazovnoj instituciji, jedinstvenu za zemlju.


“Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost sa njenom misijom, vizijom, vrednostima i strateškim objektivima predstavlja se kao garant da agencije koja obrazovaju njihovo osoblje su ibiče  u službi  građana ove zemlje i branioci interesa države Kosova”, rekao je  Mustafa.

Mustafa je rekao da poštšvanje reda, vladavine zakona, poštovanje demokratskih vrednosti dobijaju potpuni smisao samo kada poštuju jedan drugoga, dodajuči da ono što pruža Akademija na obrazovanjusprovodioca zakona je garancija da stvari idu na željenim pravcem.
Na kraju ministar Mustafa je rekao da Kosovska Akdemija za Javnu Bezbednost imaće podršku Ministarstva Unutrašnjih Poslova i zahtevao je da se nastavlja sa dobrim radom koji se odvija u ovoj instituciji.

Generalni Direktor Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost na otvaranju ove konferencije je rekao da bezbednosni izazov je glavno pitanje jedne države. 

Govoreči o međunarodnoj podrški koju ima Akademija, direktor Smakiči je rekao da omogučavalo Akademiji da se uključi u ciklusu stavaranja profesionalnih i studijskih programa sa evropskim standardima i šire. 

U ovoj konferenciji direktor Smakiči je govorio i o procesima na kojima je prešla Akademija, kao što su proces akreditiranja od strane međunarodnih i domačih vlasti procenio je da su ovi procesi sačinili ovu instituciju veoma važnim za zemlju. Takođe govoreči o o bezbednosti u zemlji, kvalitet obrazovanja u bezbednosnom polju, direktor Smakiči je naveo pozitivne procene koje su date od strane međunardnih institucija za Akademij, konkretno od Michael N.Becar izvršni direktor  IADLEST-a.
.

“Odlične procene o Akademiji od domačih i međunardnih stručnjaka tokom procesa akreditiranja, odnosno ispunjavanja najviših međunardnih i domaćih standarda institucija bezbednosti, koja polje delovanja imaju obuku i obrazovanje sprovodioca zakona su rezultat rada i zalaganja osoblja Akademije i podrške partnera”, izjasnio se Smakiči.

Smakiči je naveo da če u 2019 godini Akademija če otvoriti novo poglavlje strategije razvoja za četiri naredne godine i kao što je on rekao u ovom razdoblju njenog strateškog razvoja Akademija namerava da razvije i dalje dobijeni epitet.  “Centar ekselencije” javne bezbednosti na Kosovu i regijonu. 

Smakiči je rekao da studijski program master i razvoj instituta za istraživanje i razvoj odnosno oblast istraživanja uopšte če biti tezak izazov tokom 2-3 narednih godina. 

“Akademija če biti ključni faktor na stvaranju bezbednosti u Repblici Kosovo pružajuči ovlaščenja visikog nivoa god vlasti za sprovođenja zakona da bi odgovorili na izazove koji se menjaju neprestano”, izjasnio se  Smakiči dodajuči da 2020 godine Akademija če imati studijski program oblasti Javne Bezbednosti gde če početi sa programom maste rod ovih oblasti i osnivače institut za Istraživanje.
“Slučaj razvoja Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost u 5-6 zadnjih godina na razvoju visokog obrazovanja u Akademiji, odnosno otvaranju Fakulteta za Javnu Bezbednost priča za ulogu i uticaju obrazovanja javne bezbednosti na Kosovu”, rekao je direktor Smakiči.

Na otvaranju ove konferencije govorio je i dekan Fakulteta Bezbednosti Makedonije Nikola Dujovski  koji je rekao da programi bačelor kod kod obe zemlje če biti otvorene da podržavaju institucije bezbednosti ne samo na regionu nego i šire za bezbednost građana.

Vodeči zamenik Sektora Saradnje u kancelariji EZ-e u Kosovu  Libor Chlad  je rekao da smo dostigli jedan dobar partneritet između Akademije i zemalja Evropske Zajednice konkretno Finske i Estonije, gde pomoču stručnjaka Projekta Bratimljenja imamo danas program bachelor u Akademiji.

On je rekao da Evropska Zajednica je bila glavni donator u Kosovu na pružanju obuke i obrazovanja za sprovodioce zakona, zalaganje koje če se nastaviti i ubuduče.

U ovoj konferenciji koja če trajati dva dana  07-08 novembar 2018, učestvovali  su Ministar Unutrašnjih Poslova Ekrem Mustafa, Generalni Direktor Akademije Ismajl Smakiči, Bejtuš Gaši dekan Fakulteta Javne Bezbednosti,  Xhon Fisher profesor dr u  Univerzitetu Valles SAD, Zamenik veđe Sektora za Saradnju u Kancelariju EZ-e na Kosovu  Libor Chlad, dekan Fakulteta Bezbednosti iz Makedonje  Nikola Dujovski, pomočnik direktora Policiske Akademije Crne Gore Mladen Bulatović, Direktor Departamenta Reda i Bezbednosti Misije OESC-a Na Kosovu  Karl Åke Roghe, treči sekretar Makedonske Ambasade na Kosovu  Seat Fejzuli, Muhaedin Bela savetnik Ministarstvo  Odbrane  Makedonije kao i Službenici Američke Ambasade na Kosovu, od  ICITAPA kao i predstavnici Javne Bezbednosti u Zemlji.