Akreditacija Akademije od strane IADLEST

16.05.2018Vučitrn, 16 maj 2018 -  Kosovskoj Akademiji za Javnu Bezbednost (KAPS) dodeljena je Međunarodna akreditacija od strane Međunarodne Asocijacije Direktora Standarda i Obuke za Sprovođenje Zakona (IADLEST).

Nakon  više od dve godine rada, radne grupe iz Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost, Agencije za Javnu Bezbednost i stručnjaci Bratimljenja projekta iz Finske i Estonije, Nacionalni autoritet za kvalifikacije 26. aprila 2018. akreditovao je Akademiju Kosova za Javnu Bezbednost i validirane Profesionalne Programe: mladi  policijski službenik, Inspektor PIK-a, Carinski službenik, Korektivni službenik  i Probacioni službenik . Odluka o kvalifikaciji vatrogasca biće preduzeta u avgustu 2018.

Dok je 30. aprila; 1., 2. i 3. maja 2018. godine, u Kosovskoj Akademiji za Javnu Bezbednost boravila je u Ekipa Stručnjaka za procenu od strane više Asocijacije ( IADLEST), u procesu procene s ciljem Medjunarodne akreditacije Aademije.

Akademija je 3. maja 2018. godine na svojoj veb stranici obavestila  javnost za posetu Ekipe Stručnjaka  za Procenu Vrednosti iz Međunarodnog Udruženja Direktora Standarda i Obuke za Sprovođenje Zakona Sjedinjenih Američkih Država (Međunarodna asocijacija direktora za sprovođenje zakona Standardi i obuka - IADLEST) u poseti faktoru prikupljanja, u procesu međunarodne akreditacije Akademije. http://aksp-ks.net/ 

 

Akreditaciju Međunarodne Akademije od strane IADLEST-a, finansira i podržava (Međunarodni Program Pomoći u Krivičnom Istraživanju)  Departamenta za Pravosuđe Sjedinjenih Država Amerike  ICITAP - Program Kosova.Juče, 14. maja 2018. godine, Akademija je primila pismo g. Michael N. Becar, Izvršni Direktor IADLEST-a, sa kojim najavljuje akreditaciju Akademije od strane IADLEST-a.

Dole je navedeno   pismo gospodina Michael Becaba, Izvršnog Direktora IADLEST-a

“Drago mi je da vas obavestim da je Kosovska Akademija za Javnu Bezbednost uspešno ispunila  zahteve koji će dati saglasnost da bude  Akademija za Sprovođenje Zakona, akreditovana od strane Međunarodnog Udruženja Direktora Standarda za primenu Zakona i Obuka (IADLEST) ".

"Vaša Akademija se pridružila elitnoj grupi posvećena izvrsnosti u pružanju obuke za krivično pravosuđe širom sveta. Politike, procedure, procesi, kapaciteti i osoblje vaše Akademije predstavljaju veoma dobar primer u našoj profesiji. Ova akreditacija daje vam pravo na prikaz logotipa i izjave akreditirane IADLEST Akademije u vašoj literaturi i objektima" 

Ova Akreditacija važi do 14 Maja  2021.