Akademiju su posetili stručnjaci Agencije za Akreditaciju

12.03.2018

Vučitrn, 09 mart 2018 - Vučitrn, 09 mart 2018- Kosovsku Akademiju za Javnu Bezbednost  od  08 do 12 marta 2018 godine su posetili odgovorno osoblje za Akreditaciju iz Nacionalnih Organa za Kvalifikacije i ekipa stručnjaka za spoljnu procenu.


Cilj ove posete je bila institucionalna akreditacija Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost kao i  validacija profesionalnih programa za profile:  novi policajac, inspektor  policijskog inspektorijata , vatrogasac, korektivni službenik,probacioni službenik kao i carinski službenik.
Tokom ove posete ekipa stručnjaka za spoljnu procenu se sastala sa  rukovodećim  i administrativnim osobljem  akademije ,osobljem predavača –obuke agencija za javnu bezbednost kao i kandidati (bivši kadeti agencija za javnu bezbednost)


Ekipa stručnjaka za spoljnu procenu su posetili takođe i objekte akademije ,učionice, laboratori, sportske sale i one operativnih veština, poligoni,internati,oprema i srestva koja se koriste tokom održavanja obuka .


Na osnovu nalaza pronađenih od strane ekipe stručnjaka za spoljnu procenu  daće preporuku odboru nacionalnog autoriteta za kvalifikacije za eventualnu akreditaciju akademije.