U Akademiji se održava obuka “Zajedničko reagovanje 2018”

13.02.2018

Vučitrn, 13 februar  2018 – U Kosovskoj Akademiji za Javnu Bezbednost (KAJB) počela je obuka  “Zajedničko reagovanje 2018”,  organizovana od strane Agencije za Rukovođenje Vnarednim Situacijama  (ARVS) u saradnji sa Ambasadom Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu, Garda iz Ajove kao i Federalna Agencija za Rukovođenje Varednim Situacijama iz Amerike.Prisutni na ovoj obuci su procenili dobro održavanje ove obuke a koja ima za cilj  kako treba reagovati u situacijama krize   koja je veoma značajna za našu zemlju.

Zamenik ministra unutrašnjih poslova g-din Isa Xhemajlaj  pozdravljajući sve prisutne zahvalio se svim agencijama a  posebno Američku  Ambasadu koja neprekidno podržava Kosovo u svim oblastima a sa posebnim naglaskom oblast bezbednosti.
Zamenik ministra g-din  Xhemajlaj  procenio je da vežba koja će se održati i gde će biti  promovisana reagovanja u slućajevima  varednih situacijama je neophodna  “Nesumnjivo da izazovi su prisutni u celom svetu zato ni Kosovo nije izuzetak i da ova vežba će omogućiti  oblike koje se moraju koristiti u slučajevima varednih nepogoda ”, rekao je  Xhemajlaj.

Generalni Direktor Agencije za Rukovođenje Varednim Situacijama g-din  Fadil Kodra, je tokom ove obuke reka da značaj ove obuke ima za cilj pronalaženje oblika za reagovanje u varednim situacijama. Kodra  je procenio da ova obuka je veoma značajna za sve institucije u zemlji a takođe i za Agenciju za Rukovođenje Varednim Situacijama.

Generalni Direktor Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost (KAJB) g-din Ismail Smakiqi je ovu obuku ocenio kao značajnu za našu  zemlju  i dodao da Akademija je spremna i uvek će takva biti  u pružanju svih uslova koji su potreni za obuke  za sprovodioce zakona.

“Bilo kakva vrsta obuke a koja je u dobrobit zemlje,Akademija je spremna da podrži”, rekao je g-din Smakiqi.
G-din Michael J Ganley  šef operacije i pripravnosti iz Sjedinjenih Američkih Država je ovom prilikom rekao da njihov cilj je da  kroz ovu vežbu  pomognu Kosovu u pripremanju i kako da se snađu u situacijama krize .  

“Mislili smo da se više fokusiramo i pomognemo Kosovu u onim oblastima gde ona ima nedostataka i uz pomoć dostići njeno ojačavanje u tim oblastima .Ovde smo u ulozi pomagača i razlog ove vežbe ovog  velikog nivoa   je  da se sačini plan a koji će se prvo razviti a zatim implementirati  i kroz ovaj plan videće se nedostatki koji trebaju biti poboljšani (rešiti)”, rekao je g-din Ganley.

Direktor Odeljenja za Spremnost u Agenciji za Rukovođenje Varednim Situacijama g-din Hajriz Sejdiu je dodao da cilj ove vežbe je testiranje planova, politika i postupaka kakoće  Vlada Republike Kosova rukovodi   u ovim varednim situacijama i kako će biti spremna da se zaštiti od njih.

“Tokom ove vežbe testiraćemo mogućnosti, planiranje naših kapaciteta i način kako će Republika Kosova rukovoditi u bilo kakvim  varednim situacijama a koje mogu da zadese našu zemlju.Mi ćemo izvršiti analizu i gde ćemo naći nedostatke koje imamo a koje ćemo  zatim transformisati u preporuke na taj način tamo gde imamo nedostatke da ih poboljšamo i da u budućnosti budemo jači u takvim situacijama ”, rekao je g-din Hajrizi.

Obuka koja se obržava  “Zajedničko reagovanje  2018”, gde učestvuju sve institucije Kosova trajaće četiri dana .