06/09/2008 - Manifestimi i përvjetorit të Policisë se Kosovës